ទស្សនះមួយចំនួនរបស់មហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក​មានភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្នកមានកាន់តែមានឡើង អ្នកក្រកាន់តែក្រឡើងតើមានអ្វីកើតឡើង

ទស្សនះមួយចំនួនរបស់មហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក​មានភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្នកមានកាន់តែមានឡើង អ្នកក្រកាន់តែក្រឡើងតើមានអ្វីកើតឡើង

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

បរទេស​:​ មហាសេដ្ឋី៤លំដាប់ដំបូងរបស់ពិភពលោក​មកធុរកិច្ចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នឹងមានទ្រព្យ​សម្ប​ត្តិសរុបទៅប្រហាក់ប្រហែលជាមួយGDPមប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ។

ក្រៅពីមានហើយនៅទទួលបានការជួយឧបត្ថមបានងាយជាងអ្នកក្រក្នុងសភាវៈវិបត្តហើយអ្នកក្រនៅត្រូវបន្ថែមកាន់តែក្រឡើងក្នុងសភាវៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុន​ដាបទៀតផង។

Sponsor

នយោបាយរបស់រដ្ឋដើរតួរនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ​កាត់បន្ថយភាពមិនប្រតីរវាងអ្នកមានជាមួយអ្នកក្រស​ភាវៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកលទ្ធផលមកពីការរាត្បាតរបស់កូវីត-19 ឆ្លុះបញ្ចាំងអ្នកដែលមាន​ចំណូលតិចតួចតែមិនមែនជាមួយបណ្ដាមហាសេដ្ឋី ដែលបានទិន្ន័យមកពីBloomberg Billionaires Index រកឃើញថា បច្ចុប្បន្ន មានមហាសេដ្ឋី៤នាក់ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង១០០,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋ ។

មហាសេដ្ឋីដែលមានបំផុតក្នុងលោកពេលនេះគឺ លោក ចេហ្វ បេសស អ្នកបង្កើតវេបសាយអនឡាយ “Amazom”ដែលទើបហ្នឹងបង្កើតស្ថិតិជាមហាសេដ្ឋីដំបូគេដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង២០០,០០០លាន​ដុល្លារសហរដ្ឋកាលពីអំឡុងខែសីហាកន្លងមក។

មាហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី២គឺលោក ប៊ីល កេត អ្នកបង្កើតប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការ”Microsoft”ដែលធ្លាប់ទទួលតំណែងជាបុគ្គលដែលមានបំផុតក្នុងលោកនៃអតីត​កាលដោយពេលនេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមា​ណ១២៥,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោក បេ សស មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី១ដល់ទៅ២ដង។

ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់”Microsoft”កំពង់ត្រូវមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី៣នឹងលំដាប់ទី៤ដេញតាមមកប្រកិតៗដោយអ្នកដែលមានបំផុតក្នុងលោកជាលំដាប់ទី៣គឺលោក ម៉ារ ឆាក់ខេប៊ើក អ្នកបង្កើតនឹងជា​DEOរបស់”Facebook”ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ១១១,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋនឹងមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី៤គឺលោក អ៊ីឡន ម៉ាស់ ជាអ្នកបង្កើតក្រុម​ហ៊ុន​រថយន្តអគ្គិសនី”Tesla”នឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងអាកាស”SaceX” ដែលមានទ្រព្យស​ម្បត្តិ​១០៤,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋ ។

បើគេធ្វើការសន្និដ្ឋានត្រួសៗមហាសេដ្ឋីទាំង៤នាក់នេះ មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងGDPរបស់ប្រទេសថៃ កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅគឺ១៦.៨៧លានលានបាត។បើគេស៊ីជម្រៅលម្អិតហ្នឹងរកឃើញថា មហាសេដ្ឋីទាំង៤លំដាប់ដំបូងរបស់ពិភពលោកនេះ មានទ្រព្យសម្បត្តិកើនខ្ពស់ឡើងដោយឡែកខាងសភាវៈសេដ្ឋកិច្ចលោកដែលធ្លាក់ចុះ បណ្ដាលមកពីការរាត្បាតរបស់កូវីត-19 នឹងទាំង៤នាក់មានដោយ​សារការធ្វើធុរកិច្ចទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យាហេតុនេះបច្ច័យដំបូងដែលអាចឆ្លើយតបសំណួរបានថាហេតុអីកូវីត-19 បានជាបំផ្លាញមហាសេដ្ឋីទាំង៤នាក់នេះមិនបានត្រូវទទួលស្គាល់ថាការដែលទាំង៤នាក់នេះធ្វើធុរកិច្ចដែលស្របទៅហ្នឹងសេចក្ដីត្រូវការរបស់មនុស្ស នៅក្នុងពេលមានការរាត្បាតល្មម ។

ហេតុអីបានជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់មហាសេដ្ឋីទាំង៤មិនខ្លាំង???
សម្រាប់បណ្ដាអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការធ្វើធុរកិច្ចដែលស្របពេលវេលាជាមួយស្ថានការណ៍អាច​មិន​មែនជាចម្លើយតែម៉្យាងព្រោះនៅមានបច្ច័យនៅពី​ក្រោយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាភាពមានបានរបស់បណ្ដាមហាសេដ្ឋីក្នុងអំឡុងសភាវៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមាន​បច្ច័យភាពមិនប្រាកដនិយមបង្កប់ក្នុងនោះពិសេស​បំផុតការដែលក្រុមហ៊ុនយក្ស៍អាចចូលដល់វិធានការជួយសង្រ្គោះពីផ្នែករដ្ឋបានងាយជាងអ្នកប្រកបមុខរបរតូចតាចជាញឹកញាប់ដែលក្រុមហ៊ុនយក្ស៍ប្រើគោល​ការណ៍ដែលមានស្រាប់ចូលទៅដល់ការជួយសង្រ្គោះដែកបានរៀបចំទុកសម្រាប់ធុរកិច្ចខ្នាតធំដើរ​ព្រមគ្នាជាមួយគេចូលដណ្ដើមការជួយសង្រ្គោះពីផ្នែករដ្ឋត្រៀមទុកនៃធុរកិច្ចខ្នាតតូចថែមទៀត។

ខណះដូចគ្នានេះដែរផ្នែករដ្ឋឯកជនចេញនយោបាយដែលផ្ដល់ការជួយសង្រ្គោះជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ​ច្រើន​ជាងទៀតផងដែលធ្វើបែបនេះមករាល់លើកដែលកើតវិបត្តសេដ្ឋកិច្ចវេបសាយBusimess Insider លើកជាឧទាហរណ៍វិធានការជួយសង្រ្គោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ក្នុងអំឡុងវិបត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ២០១៨ថារដ្ឋា​ភិបាលលោកអូបាម៉ាផ្ដល់ការជួយឧបត្ថមឲ្យដល់ធនា​គារនឹងធុរកិច្ចខ្នាតធំដល់ទៅ៧០០,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋតែឲ្យថវិកាជួយឧបត្ថមលក្ខណះដូចគ្នាជា​មួយប្រជាជនត្រឹមតែ៧៥,០០០លានដុល្លារសហរដ្ឋ ស្មើហ្នឹងថានៅពេលនោះបុគ្គលធម្មតាអាចចូលដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថមបានត្រឹមតែ១០% របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋឲ្យទៅធនាគារឬធុរកិច្ចធំៗ។

ប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែបង្កើនអ្នកក្រ៖
ភាពមានបានរបស់មហាសេដ្ឋីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយ​ផ្នែកទៀតក៏កាន់តែផ្ដាច់ឱកាសការរកស៊ីរបស់អ្នករកព្រឹកហូបល្ងាចចំណូលបានមកពីវេបសាយ​Biccmbeng បង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាដែលអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សបានចូលទៅដណ្ដើមការងារពីបណ្ដាកម្មករដែលមិនបានប្រើជំនាញជាអាថៈបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាសុវត្តិភាពធ្វើឲ្យការជួលអ្នករក្សាសុវត្តិភាពធ្លាក់ចុះឬកម្មករតាមរោងចក្រត្រូវជុំនួសដោយ​គ្រឿងយន្តជាដើម៕