ដោយមានកាអះអាងថាមេរោគកូវិត-19មនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងចេញពីបន្ទប់ពិសោធ៍ក្នុងក្រុងអ៊ូហាន់ប្រទេសចិនអ្នក​វិភាគស្រ្តីហុងកុងថាលោកស្រីនឹងបង្ហាញនូវភស្តុតាង

ដោយមានកាអះអាងថាមេរោគកូវិត-19មនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងចេញពីបន្ទប់ពិសោធ៍ក្នុងក្រុងអ៊ូហាន់ប្រទេសចិនអ្នក​វិភាគស្រ្តីហុងកុងថាលោកស្រីនឹងបង្ហាញនូវភស្តុតាង

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

តាមប្រភពពី​ដេលី មេលរាយការណ៍ថាលោកស្រី​ យៀន លីមើង អ្នកជំនាញវីរុសវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាលហុងកុង ឬHong kong School of Public Health ផ្ដល់បទ​សម្ភាស៍ថានឹងបង្ហាញភស្តុតាងខាងវិទ្យាសាស្រ្ត អះអាងការថ្លែងការសំអាងរបស់ខ្លួនកាលពីមុននេះថាវីរុសកូរ៉ូណា ធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺក្លាយជាជម្ងឺកូវិត-19 ជាវីរុសដែល​មនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើង។

លោក​ ស្រីយៀន ផ្ដល់បទសម្ភាស៍ដល់សារព័ត៍មានLoose Women ស្ថានីយ៍អៃធីជី របស់អង់គ្លេសពីទីកន្លែងដែលមិន​បង្ហាញក្រោយកាលពីចាកចេញពីហុងកុងទៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលចិនដឹងរឿងនេះមុនហ្នឹងមានការ​របាយការណ៍ប្រាកដឡើងថែមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននៅបានលុបទិន្ន័យការសិក្សារបស់អ្នកចាកចេញពីមូលដ្ឋានទិន្ន័យ​រដ្ឋាភិបាលទៀតផង។

Sponsor

ស្រ្តីអ្នកវិភាគខាងលើថ្លែងថារបាយការណ៍ដែលថាវីរុសកូវិត-19 ចាប់ផ្ដើមនៅផ្សារក្នុងក្រុងអ៊ូហាន់គ្រាន់តែជាការបិទ​ភ្នែកអ្នកដែលត្រៀមចុះកាសែតរាយការណ៍ដែលមានភស្តុ​តាងបញ្ចូលគ្នាថាវីរុសនេះជាឈ្មោះដែលមនុស្សបង្កើតឡើង មិនមែនមកពីធម្មជាតិ ។

នៅពេលពិធីករសួរថាវីរុសមកពីទីណាលោកស្រីយៀនថ្លែងថាមកពីបន្ទប់ពិសោធ៍ក្នុងក្រុងអ៊ូហាន់ “ការរកលំដាប់ឃូបេ​សនៃសសៃDNAទាងអស់(genome sequencing)​ក៏ដូចគ្នាជាមួយម្រាមដៃពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្ន័យខាងលើលោក​ហ្នឹងប្រាប់ដើមចងអ្វីផ្សេងៗបាននាងខ្ញុំហ្នឹងប្រើភស្តុតាង​នេះប្រាប់ប្រជាជនថាមេរោគនេះមកពីបន្ទប់ពិសោធ៍នៅចិន​នឹងហរតុអ្វីពួកគេគឺក្រុមមនុស្សដែលបង្កើតវាឡើងមកលោកស្រីយៀន​ ថ្លែងហើយថា “អ្នកណាក៏ដោយបើទោះជាមិនមាន​ចំណេះដឹងខាងជីៈវវិទ្យាហ្នឹងអានរឿងនេះបានត្រួតពិនិត្យ បង្ហាញច្បាស់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងបានដោយខ្លួនអ្នកបានវាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលហ្នឹងត្រូវយល់ព្រោះថាយើង​យកឈ្នះវាមិនបាន វាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់គ្រប់គ្នា” លោកស្រីយៀន ថ្លែងបន្តទៀតថា ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលុបទិន្ន័យរបស់ខ្លួនហើយនៅបញ្ជារឲ្យអ្នកផ្សេងៗ បង្ហោះព័ត៍មានក្លែងក្លាយវាយប្រហារខ្លួនទៀតផង “ពួកគឹហ្នឹងបង្ហោះព័ត៍មានថានាងខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាញកុហក់មិនបានដឹងរឿងអ្វីឡើយឬសូម្បីតែព័ត៍មានក្លែងក្លាយថានាងខ្ញុំសម្លាប់នាង​នូហែម ស្តេ នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធ៍ពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងមិត្តភក្តិរបសុនាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមិនមានដើមចងទៀត”។

លោកស្រីយៀន ជាអ្នកវិភាគប្រចាំមហាវិទ្យាល័យឈាន​មុខរបស់ហុងកុងនឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគឈានមុខរបស់ពិភពលោក ដែលជាបណ្ដាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភព​លោកស្រ្តីអ្នកវិភាគខាងលើជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអ្នកដំបូងៗគេ ដែលសិក្សាវីរុសខូរ៉ូណាពេលកាលពីមានប្រធានក្រុមមកឲ្យសុំជួយសិក្សារោគ ដែលបង្ករឲ្យកើតជម្ងឺស្រឌៀងជម្ងឺសារ ដែលផ្ដើមបង្ហាញឡើងនៅចិនផែនដីធំ ។

លោកស្រីយៀន អះអាងថាខ្លួនឯងទៅជួបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទបាំងជាភស្តុតាងផ្ជាប់ជាមួយការទាក់​ទងរវាងមនុស្សក្រៅពីនោះរដ្ឋាភិបាលនៅបានព្រងើយ​កន្តើយដល់រឿងលម្អិតថាវីរុសមានដំណើរដើមទងយ៉ាង​ណា។

នៅពេលចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីថ្លែងថាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជាតួរនាទីនឹងសិលធ៌មខាងវិទ្យាសាស្រ្តដែលត្រូវបង្ហាញរឿងរ៉ាវឲ្យមនុស្សដឹង”នាងខ្ញុំជាពេទ្យ ហើយនាងខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញលំដាប់ខ្ពស់ក្នុងលោក ព្រោះនាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រ២ពីចិនផែនដីធំនាងខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់ឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយស្ងាត់ៗដល់អាការៈឈឺសួតបែបថ្មីនៅអ៊ូហាន់ពេលនេះនាងខ្ញុំជួបភស្តុតាងនឹងរបាយការណ៍ដល់អ្នកបង្គាប់បញ្ជារត្រឡប់ជាមិនមានអ្វីកើតឡើងព្រោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែព្រួយបារម្ភហេតុដូច្នេះទើបនាងខ្ញុំស្ងាត់ស្ងៀមសិនតែដឹងថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវប្រាប់គ្រប់គ្នាដែលពេលនោះមិនមានអ្នកណាបងកហាញអក​ប្បកិរិយាអ្វីឡើយជាមួយរបាយការណ៍ដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ថា វីរុសនេះ ឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបានព្រោះគ្រប់គ្នាខ្លាច​រដ្ឋាភិបាលទើបនាងខ្ញុំដឹងថានៅស្ងៀមទៀតមិនបាននោះឡើយព្រោះវាជារឿងបន្ទាន់ជាពិសេសកាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខិតជិតមកដល់នាងខ្ញុំដឹងថាវីរុសនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពជាមនុស្សនឹងសុខភាពរបស់​ពិភពលោកនាងខ្ញុំបិទមាត់តទៅទៀតមិនបានទេ”លោកស្រីយៀន ថ្លែង។

ក្រោយពីស្រ្តីអ្នកវិភាគបង្ហោះទិន្ន័យចេញទៅគណះកម្មការសុខភាពជាតិចិនក៏ថ្លែងបដិសេធ៍ហើយថាមិនមានភស្តុតាងអះអាងអ្វីទាំងអស់ថាវីរុសធ្លាយចេញមកពីបន្ទប់ពិសោធ៍ចិនថែមទាំងប្រញ៉ាប់ប្រញ៉ាល់ទប់ទល់បានភ្លាមៗដើម្បីបញ្ឈប់ការរាត្បាតរបស់វីរុស៕