សហរដ្ឋបាញ់កាំជ្រួច SM-3 Block IIA ពីនាវាចម្បាំងទប់ស្កាត់កាំជ្រួចឆ្លងទ្វិបលើអាកាសបានជោគជ័យលើកដំបូង

សហរដ្ឋបាញ់កាំជ្រួច SM-3 Block IIA ពីនាវាចម្បាំងទប់ស្កាត់កាំជ្រួចឆ្លងទ្វិបលើអាកាសបានជោគជ័យលើកដំបូង

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

អន្តរជាតិ​:​ យោងទៅតាមសារព័ត៍មាន ហ្វក ស៊ីញូ រាយការណ៍ថាការិយាល័យការពារកាំជ្រួចរបស់សហរដ្ឋចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារ៍ទី១៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ សមត្ថកិច្ចនៅលើនាវាពិឃាត USS ចន ហ្វីននីបាញ់កាំ​ជ្រួច”SM-3 Block IIA លើនាវាចម្បាំងស្កាត់គោលដៅចម្លងកាំជ្រួចឆ្លងទ្វិប”ICBM”បានជោគជ័យជាលើកដំបូង ក្នុងឱកាសត្រួតពិនិត្យប្ថពន្ធ័ការពារមិស៊ីលកាលពីថ្ងៃចន្ទ័កន្លងមក។កាំជ្រួចឆ្លងទ្វិបចម្លងខាងលើត្រូវបានបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានសាកល្បងរបស់កងទព័សហរដ្ឋលើកោះ ក្វាចាឡេន អះថលនៃប្រជុំកោះ ម៉ា សែល នៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក មុនហ្នឹងត្រូវកាំជ្រួចSM-3 Biock IIZ ដែលប្រើប្រពន្ធ័អេជិសនាំវិធីហោះទៅស្កាត់ខណះកំពង់ហោះនៅភាគឥសាន្តរបស់កោះហាវ៉ៃ។

សូមជំរាបថាសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋបញ្ជាក់ថាការមាននាវាចម្បាំងដែលអាចបាញ់ស្កាត់កាំជ្រួចឆ្លងទ្វិបបានគឺជាការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រពន្ធ័ការពារមិស៊ីលជារួមខណះដែលឧត្តនាវីទោ ចន ហ៊ីល ជំនួយការការិយាល័យការពារកាំជ្រួចបញ្ជាក់ថានេះជាអានុភាពសំខាន់សម្រាប់គម្រោងការកាំជ្រួចSM-3 Block llA ដែលបងកហាញឲ្យឃើញថា វាអាចយកឈ្នះកាំជ្រួចឆ្លងទ្វិបបាន៕

Sponsor