បន្ទាន់ក្តៅៗ! សម្តេច​ក្រឡា​ហោម​ ស​ ខេង​ បានចេញសេក្តីបរកាស់និងបង្កេីតភូមិថ្មីៗចំនួន៣៧ភូមិ​បន្ថែម​ទៀតនៅខេត្ត…

បន្ទាន់ក្តៅៗ! សម្តេច​ក្រឡា​ហោម​ ស​ ខេង​ បានចេញសេក្តីបរកាស់និងបង្កេីតភូមិថ្មីៗចំនួន៣៧ភូមិ​បន្ថែម​ទៀតនៅខេត្ត…

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ភ្នំពេញ​:​ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបសគ្គ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសស្តីពីការបង្កើតថ្មីៗ ចំនួន៣៧ភូមិបន្ថែមសម្រាប់នៅខេត្តក្រចេះ។

នេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sponsor

នៅក្នុងប្រកាសនោះ បានឱ្យដឹងទៀតថា៖
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិពោធិ៍» ដោយបំបែកចេញពីភូមិព្រែកតាអាំ នៃឃុំបុសលាវ ស្រុកចិត្តបុរី ខេត្តចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិ១០៥» ដោយបំបែកចេញពីភូមិទ្រាប នៃឃុំថ្មី ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិចំរើន» ដោយបំបែកចេញពីភូមិខ្នាច នៃឃុំថ្មី ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិល្អ» «ភូមិត្រពាំងទ្រាំង» និងភូមិ «ភូមិភ្នំដែកភ្លើង» ដោយបំបែកចេញពីភូមិកសាង នៃឃុំចង្ក្រង់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរគគីរ» ដោយបំបែកចេញ ពីភូមិអញ្ចាញ នៃឃុំដារ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអង្គ្រង» ដោយបំបែកចេញពីភូមិអន្ទង់វៀន នៃឃុំកន្ទួត ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិដង្ហិត» ដោយបំបែកចេញពីភូមិប្រឡាយទ្រៀក នៃឃុំដំរីផុង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិបល្ល័ង្គ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិស្រែទ្រៀក នៃឃុំដំរីផុង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិបុស្សខ្នុរ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិព្រែកចំឡាក់ និងភូមិកញ្ជរ នៃឃុំកញ្ជរ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិកំពង់ដំរីចាស់» និង «ភូមិច្រកដំបង» ដោយបំបែកចេញពីភូមិប្រម៉ា នៃឃុំកំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរទេវតា» ដោយបំបែកចេញពី ភូមិវាលកន្សែង នៃឃុំកំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិកាប៉ូ១» ដោយបំបែកចេញពីភូមិកាប៉ូ នៃសង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរឫស្សី៣» ដោយបំបែកចេញពីភូមិអូរឫស្សី២ នៃសង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិស្តៅ១» ដោយបំបែកចេញពីភូមិស្រែសៅ នៃសង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរកណ្តៀរ» និង«ភូមិភ្នំខៀវ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិអូរព្រះ នៃឃុំអូរគ្រៀង ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរអន្ត្រែង» និង «ភូមិសែនជ័យ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិទោង នៃឃុំរលួសមានជ័យ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិបឹងចារ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិដំរែ នៃឃុំបឹងចារ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិឥន្ធជ័យ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិកំពង់រទេះ នៃឃុំបឹងចារ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិត្រាំដុំ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិវឌ្ឍនៈ និងភូមិតាងួន នៃឃុំវឌ្ឍនៈ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិភ្ញារង» ដោយបំបែកចេញពីភូមិជ្រោយបន្ទាយ នៃឃុំជ្រោយបន្ទាយ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរអង្គញ់» ដោយបំបែក ចេញពី ភូមិខ្សាច់ទប់ នៃឃុំជ្រោយបន្ទាយ ស្រុកព្រៃកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិស្រុករទេះ» «ភូមិអូរគ្រញូង» និង «ភូមិត្រពាំងកកោះ» ដោយបំបែកចេញពី ភូមិទួលព្រិច នៃឃុំជ្រោយបន្ទាយ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិបូសទឹក» «ភូមិកំពែង» និង«ភូមិអូរជ្រៃ» ដោយបំបែកចេញពីភូមិព្រែកប្រសព្វលើ នៃឃុំព្រែកប្រសព្វ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិតេជោសម្បទាន» ដោយបំបែកចេញពីភូមិស្ទឹងធំ នៃឃុំចំបក់ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិអូរថ្មទោង» «ភូមិក្រឡាញ់ទ្រេត» និង«ភូមិស៊ីទែន» ដោយបំបែកចេញពីភូមិសោបក្រោម នៃឃុំសោប ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។
*ត្រូវបានបង្កើត «ភូមិស្រែពពេល» ដោយបំបែកចេញពីភូមិព្រែកជីក នៃឃុំសោប ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖