ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតនេត សាវឿនអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលថវិកានិងមៀនដើម្បីចែកជូនកងកម្លាំង..!!

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតនេត សាវឿនអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលថវិកានិងមៀនដើម្បីចែកជូនកងកម្លាំង..!!

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់-ទទួលមី ចំនួន ១៣.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ២០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ១០តោន និងថវិកា ចំនួន ២០.០០០ដុល្លារ ដើម្បីចែកជូនកងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
សូមជម្រាបថា នៅក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលខាងលើនេះ កងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ទទួលបានមី ចំនួន ៨.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ទទួលបានមី ចំនួន ៥.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ៕ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតនេត សាវឿនអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលថវិកានិងមៀនដើម្បីចែក
ជូនកងកម្លាំង..!!

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់-ទទួលមី ចំនួន ១៣.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ២០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ១០តោន និងថវិកា ចំនួន ២០.០០០ដុល្លារ ដើម្បីចែកជូនកងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
សូមជម្រាបថា នៅក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលខាងលើនេះ កងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ទទួលបានមី ចំនួន ៨.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ទទួលបានមី ចំនួន ៥.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ៕ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតនេត សាវឿនអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលថវិកានិងមៀនដើម្បីចែក
ជូនកងកម្លាំង..!!

Sponsor

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់-ទទួលមី ចំនួន ១៣.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ២០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ១០តោន និងថវិកា ចំនួន ២០.០០០ដុល្លារ ដើម្បីចែកជូនកងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
សូមជម្រាបថា នៅក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលខាងលើនេះ កងកម្លាំង នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ទទួលបានមី ចំនួន ៨.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ទទួលបានមី ចំនួន ៥.០០០កេស ម៉ាស់ ចំនួន ១០០.០០០ម៉ាស់ ផ្លែមៀន ចំនួន ៥តោន និងថវិកា ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ៕