តំណាងជនរងគ្រោះបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកឧកញ៉ា រតនៈ សម្បត្តិ និងស្រ្តី ឈ្មោះ លឹម ស៊ីណា​ បានប្រើគ្រឿង​ចក្រវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្ដិប្រជាពលរដ្ឋ

តំណាងជនរងគ្រោះបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកឧកញ៉ា រតនៈ សម្បត្តិ និងស្រ្តី ឈ្មោះ លឹម ស៊ីណា​ បានប្រើគ្រឿង​ចក្រវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្ដិប្រជាពលរដ្ឋ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ព្រះសីហនុ៖ ស្រ្តីម្នាក់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានប្តឹងលោកឧកញ៉ា រតនៈ សម្បត្តិ និងស្រ្តី ឈ្មោះ លឹម ស៊ីណា តំណាងក្រុមហ៊ុនហ្វូហាយពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រើគ្រឿងចក្រវាយបំផ្លាញរបង នៅភូមិគគីរឃុំបិតត្រាំងស្រុកព្រៃនប់កាលពីម្សិលម៉ិញថ្ងៃទី​២២ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ទាក់ទិនទៅនឹងករណីនេះអ្នកសារព័ត៌មានបានព្យាយាមទាក់​ទងទៅលោកឧកញ៉ា រតនៈ សម្បត្ដិ មិនបានដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកឧកញ៉ាតេមិនចូល។

Sponsor