ប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់ក្នុងការយកតម្លៃឆ្លងកាត់ ដ៏ទទឹងពីរ  កំពង់ឆ្នាំងមកកំពង់លែងឬពីកំពង់លែងទៅកំពង់ឆ្នាំងដោយយកលុយក្នុងកាឆ្លងកាត់ស្រេចតែចិត្តសូមមានកាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផង

ប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់ក្នុងការយកតម្លៃឆ្លងកាត់ ដ៏ទទឹងពីរ កំពង់ឆ្នាំងមកកំពង់លែងឬពីកំពង់លែងទៅកំពង់ឆ្នាំងដោយយកលុយក្នុងកាឆ្លងកាត់ស្រេចតែចិត្តសូមមានកាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផង

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

កំពង់ឆ្នំាង៖ សព្វថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមាន​ងឿងឆ្ងល់​ក្នុងការយកតម្លៃឆ្លងកាត់ ដ៏ទទឹងពីរ កំពង់ឆ្នាំងមក កំពង់លែងឬពីកំពង់លែងទៅ​កំពង់ឆ្នាំងតើមានសៀវភៅបន្ទុកកំណត់ឲ្យយកដែរឬទេ?

បើមានប្រជាពលរដ្ឋសុំសំណូមពរឲ្យមានការ បិទ តារាង តម្លៃនៅលេីទូក​ ដ​ ក្នុងការឆ្លងកាត់ទៅមក ឡាន ត្រូវយកប៉ុន្មាន សម្ភារៈមានដូចជា អង្ករ ពោត សណ្ដែក ល្ងរ ស៊ីម៉ង់ ដែក មួយគីឡូ យកប៉ុន្មានរីឯរថយន្តដូចជា រ៉ឺម៉កយកប៉ុន្មាន គោយន្តយក​ប៉ុន្មាន ត្រាក់ទ័រយកប៉ុន្មាន ម៉ូតូតយកម្លៃប៉ុន្មាន រថយន្តចូលយប់​ប៉ុន្មានរថយន្តធំយកប៉ុន្មានមនុស្សតម្លៃប៉ុន្មាន?

Sponsor

ជាពិសេសការចម្លងតាមទូកស្មាច់តើតម្លៃកំណត់ម៉ៅមួយជើង​យកប៉ុន្មាន ព្រោះសព្វថ្ងៃតម្លៃទូកស្មាច់ចម្លងយកតម្លៃមិនច្បាស់លាស់ទេ តែពួកថៅកែក្បាច់ទា យកតែស្រេចចិត្ត បើធ្វើយ៉ាងហ្មឹងៗ ប្រជាពលរដ្ឋមានការតូចចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមានប្រធានមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការមិនច្បាស់លាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយ ។

ប្រជាពលរដ្ឋបានពោលពាក្យថា ឬមួយប្រធានមន្ទីរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ចង់ឲ្យថៅកែ​ ដ៏ទទឹង​ ប៉ុន្មាននាក់នោះទារស្រេចតែចិត្តឬ ទុកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រដោយសារកាឆ្លងតាមដទាំងនោះ?
ឬមួយប្រធានមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុទុកឱ្យថៅកែដ៏ទទឹងនោះគាបសង្កត់​ប្រជាពលរដ្ឋតាមស្រេចតែចិត្តរបស់ពួកថៅកែទាំងនោះឬយ៉ាងណា ?

ប្រជាពលរដ្ឋសូមផ្ដាំថាពួកគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយសន្លឹកដែរ បើថ្នាក់ដឹកនាំមានដូចជាប្រធានមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុពុំមានការទប់ស្កាត់ឬមួយគ្មានការដោះស្រាយនោះ ៕