អ្នកប៉ោយប៉ែតត្រៀម! សេក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអា​ជីវ​កម្មលក់ប្រេងឥន្ធនៈ(ដបកាដុង)និងលក់ហ្គាស់

អ្នកប៉ោយប៉ែតត្រៀម! សេក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអា​ជីវ​កម្មលក់ប្រេងឥន្ធនៈ(ដបកាដុង)និងលក់ហ្គាស់

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

សេក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអា​ជីវ​កម្មលក់ប្រេងឥន្ធនៈ(ដបកាដុង)និងលក់ហ្គាស់ក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមធ្វើការរុះរើទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្រៅក្រុងវិញ។

រដ្ឋបាលក្រុងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ ។
(សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង មាននៅខាងក្រោម)

Sponsor