អាកាសធាតុ​នៅតែបន្តក្តៅនៅពេលថ្ងៃ​ខណៈ​ក្រុម​ការងារ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​អោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់​បណ្តាខេត្តនៅភាគ​ពាយ័ព្យ

អាកាសធាតុ​នៅតែបន្តក្តៅនៅពេលថ្ងៃ​ខណៈ​ក្រុម​ការងារ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​អោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់​បណ្តាខេត្តនៅភាគ​ពាយ័ព្យ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ក្រុម​អ្នកព្យាក​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​និង​ឧតុនិយមប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​អោយថែរក្សាសុខភាពចំពោះការកើនឡើងនៃកម្តៅនិងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់​ ជាពិសេសបណ្តាខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២១ខែមីនា​ ដោយ​អះអាងថា​កម្រិតសម្ពាធទាប​នៅលើផ្ទៃដីនិងសម្ពាធខ្ពស់នៅរយៈ​កម្ពស់គ្របដណ្តប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

តាមរយៈ​ការ​ព្យាក​នេះ​ក្រុម​ការងារ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បាន​បង្ហាញ​ថា​ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយនៅផ្នែកខ្លះដោយ​ឡែកនៅថ្ងៃទី១៨-២១ខែមីនាផ្នែកមួយចំនួននៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រះវិហារនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់និងចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-២៣ខែមីនានឹងអាចមានរៀងខ្សោយដោយឡែកតែខេត្តកោះ​ កុងនឹងអាចមានភ្លៀង​នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យម។

Sponsor

ក្រៅពី​នេះ​ក្រុម​ការងារ​ក្រសួងណែនាំអោយប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាសុខភាពចំពោះការកើនឡើងនៃកម្តៅនិងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់​ ជាពិសេសបណ្តាខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២១ខែមីនា​ ។

នេះបេីយោង​តាមសេចក្តី​ប្រកាស​ជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធាន​ ទឹក​និង​ឧតុនិយម​អោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២០​ ។

ក្រុម​​អ្នក​ព្យាកក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បាន​បញ្ជាក់ថា​ដោយ​សារតែកម្រិត​សម្ពាធទាបនៅលើផ្ទៃដីនិងសម្ពាធខ្ពស់នៅរយៈកម្ពស់គ្របដណ្តប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបែបនេះធ្វេី​អោយអាកាស​ធាតុតាមបណ្តាខេត្តមាន​ស្ថានភាពដូចខាងក្រោម​ ៖

១- បណ្តា​ខេត្ត​នៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាលល៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី២៦-២៨°C

– សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី៣៧-៣៩°c ។

២- បន្ទាខេត្តនៅខ្ពង់រាបឦសាន៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី២៦-២៨°C

– សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី៣៤-៣៦°c ។

៣- បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី២៦-២៨°C

– សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី៣៥-៣៧°c ៕