អង្គភាពជំនាញ​​ចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យលើស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ​ដែលមានភាពភូតភរកុហកបោកប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់​

អង្គភាពជំនាញ​​ចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យលើស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ​ដែលមានភាពភូតភរកុហកបោកប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់​

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តម ផាន អូន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (ក.ប.ប.) នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានភាពភូតភរកុហកបោកប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​៕