អីយ៉ាបែកធ្លាយរឿងព្រះសង្ឃមួយអង្គជាព្រះគ្រូវិជ្ជា​ រតន​ញាណ​ ឈុន​ គឹមហោ​ ជាចៅអធិការវត្តមហានាមស្លារមសុីចាយហុឺហាចូលហាង​ប្រ៊េនៗផឹកស្រាទៀតតេីអស់ប៉ុន្មានលុយ?

អីយ៉ាបែកធ្លាយរឿងព្រះសង្ឃមួយអង្គជាព្រះគ្រូវិជ្ជា​ រតន​ញាណ​ ឈុន​ គឹមហោ​ ជាចៅអធិការវត្តមហានាមស្លារមសុីចាយហុឺហាចូលហាង​ប្រ៊េនៗផឹកស្រាទៀតតេីអស់ប៉ុន្មានលុយ?

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

សារចែកចាយបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃទី៤ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះមានការបែកធ្លាយរូបភាពព្រះសង្ឃមួយអង្គ ដែលបានថតសំញែងលុយដុល្លារទាំងគីបៗនិងចូលហាង​ប្រ៊េនយ៉ាងហ៊ឺហារជាទីបំផុត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ « Nalen Kin» បានសរសេរថា «បែកធ្លាយ ព្រះគ្រូវិជ្ជា រតនញាណ ឈុន គឹមហោ ចៅអធិការ វត្តមហានាមស្លារម ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ស៊ីចាយហ៊ឺហាក្នុងភេទជាឯកឧត្តមលោកសង្ឃផឹកស្រាចូលខារ៉ាអូខេ តើអស់ ប៉ុន្មានលុយ?»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sponsor

មហាជនជាច្រើន សង្ឃឹមថា គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានការស្រាវជ្រាវករណីនេះ ដើម្បីអោយមហាជន អ ស់ មន្ទិល ស ង្ស័ យ និង បានដឹងច្បាស់ពីដំណើររឿងពិតប្រាកដ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​