អ្នកវិនិយោគចិនសម្រុកមកវិញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីមានកាធូស្រាលនៅជំងឺកូវិដ១៩

អ្នកវិនិយោគចិនសម្រុកមកវិញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីមានកាធូស្រាលនៅជំងឺកូវិដ១៩

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

អ្នកដំណើរមកដល់តាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិនមកកាន់ព្រលានយន្តហោះកងកេងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០មានចំនួន២៤ជើង មានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន១,៩២៤នាក់ក្នុងនោះស្រី៣៨​១នាក់ ដែលអ្នកដំណើរទាំងនោះគឺជាអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិ​សេសខេត្តព្រះសីហនុ។

នេះបើយោងតាមការឱ្យដឹងពីលោក ឃាង ភារម្យ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកបានឱ្យដឹងថាចំនួននៃការមកដល់អ្នកវិនិយោគចិននេះ បានធ្វើឱ្យព្រលានយន្តហោះកងកេងខេត្តព្រះសីហនុមាន សកម្មភាពហោះហើរឡើងវិញកាន់តែច្រើនជាពិសេស​សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះនឹងចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sponsor

រាល់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលមកដល់ត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត​នៅកន្លែងចត្ថាឡីស័ក្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភព លោកមុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចេញចរាចរណ៍នៅទីតាំងអាជីវកម្ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបានចាត់ទុកការមកដល់នៃអ្នកវិនិ​យោគនេះបានធ្វើឱ្យខេត្តព្រះសីហនុមានមនុស្សចេញចូលច្រើនជាងមុនហើយចរន្តនៃការចាយលុយក៏មានចរាចរណ៍ សកម្មតាមនោះដែរចំណែកសេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុអាច​នឹងល្អប្រសើរមួយកម្រិតឡើងវិញទោះបីមិនល្អប្រសើរដូច​មុន​ក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាវិស័យសំណង់នៅទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុបាន​និងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែត្រូវទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់តាំងពីអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហើយរួមផ្សំជាមួយការបិទហ្គេម អនឡាយនិងវិបត្តិវីរុសកូវីដ១៩(Covid-19) បានធ្វើឱ្យវិ​ស័យមួយនេះរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។

បច្ចុប្បន្នខេត្តនៅមាត់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះចាប់ផ្តើមមានសង្ឃឹមឡើង​វិញហើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​