ច្បាស់​ហេីយថ្ងៃឈប់សំរាករបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករវិនិ​យោជិក​នៃការសងមិនបានឈប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរសម្តចតេជោ​   ហ៊ុន​ សែន​ អនុញ្ញាត​អោយឈប់សំរាកចាប់ពីថ្ងៃទី​១៧-ដល់​២១ខែសីហា​២០២០ខាងមុខនេះ

ច្បាស់​ហេីយថ្ងៃឈប់សំរាករបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករវិនិ​យោជិក​នៃការសងមិនបានឈប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរសម្តចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ អនុញ្ញាត​អោយឈប់សំរាកចាប់ពីថ្ងៃទី​១៧-ដល់​២១ខែសីហា​២០២០ខាងមុខនេះ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចឯកភាពជាផ្លូវការ​ហើយក្នុងការផ្តល់ជូនថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន៥ថ្ងៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងមកនេះ(បេីសរុបទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងគឺ៩ថ្ងៃ)នៅថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដា២០២០នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានសម្រេចឯកភាពជាផ្លូវការអោយកម្មករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – និយោជិកនិងមន្រ្តីរាជការបានឈប់សម្រាករយៈពេល ៥ថ្ងៃ (ចាប់ពី១៧- ២១ ខែសីហា ២០២០) ជំនួសឱ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០២០ដែលត្រូវបាពន្យារពេលកាលខែមេសាកន្លងមកនេះ ។

ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះសូមក្រសួងសុខាភិបាល,ក្រសួងទេសចរណ៍,ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាជ្ញាធរដែនដី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័ននិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សហការ និងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាពវិធានការ​សុខាភិបាលនិងអនាម័យព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងណែនាំប្រជាពលរដ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងម្ចាស់អាជីវកម្មដោយតម្រូវឲ្យអនុវត្តដាច់ខាតតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខា​ ភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន៥ថ្ងៃ ក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះ៕

Sponsor