សម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ មួយរយះពេលចុងក្រោយនេះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនចងដឹងអំពីមាសដែលជាទុនបំរ៉ុងរបស់ជាតិ

សម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ មួយរយះពេលចុងក្រោយនេះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនចងដឹងអំពីមាសដែលជាទុនបំរ៉ុងរបស់ជាតិ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ការចង់ដឹងរបស់បងប្អូនមួយចំនួនធំមានភាពសុចរិតពីព្រោះវាជារបស់ជាតិតែនៅមានជនអាក្រក់មួយចំនួនតូចបាននិងកំពុង​ប្រើប្រាស់ការបាត់បង់ដំណឹងអំពីមាសដើម្បីវាយ​ប្រហាររាជរដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្លំយកមាសក្នុងពេលមានជម្ងឺ
ឆ្លងកូវីតទី១៩ព្រោះមិនដែលឮលោកហ៊ុន សែននិយាយពី​មាសនេះទៀតទេ។

ដើម្បីច្បាស់ពីមាសសូមមើលការពន្យល់របស់ធានាគារជាតិកម្ពុជានោះបងប្អូនប្រាកដជាយល់និងអបអរសាទរជាមួយទុនបំរ៉ុងរបស់ជាតិយើងដែលកើនឡើងជាលំ​ដាប់។

Sponsor

ប្រហែលមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាស់ថាមាសរបស់យើងមាន​៣០តោនតែតាមតួរលេខថ្មីនេះមាសរបស់យើងមាន​ដល់​៣៦,៥តោន។

នេះមិនមែនជាមាយាទស្រីកញ្ជើរ​ធ្លុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេ៕